Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /nfsmnt/hosting2_2/4/8/48a34372-aad2-496f-9ec4-55b724d3e192/nutritional-balancing.sk/web/libs/Nette/loader.php on line 19
Nutritional Balancing

Vítajte na webstránke - Nutritional-Balancing.sk

Vzor dominancie sympatika

 

VZOR DOMINANCIE SYMAPTICKÉHO NERVOVÉHO SYSTÉMU NA GRAFE ANALÝZY VLASOV

od Dr Lawrence Wilson

                                                                                  © august 2016, LD . Wilson Consultants, Inc.

 

Všetky informácie v tomto článku sú určené len na vzdelávacie účely. Nie sú určené na diagnostiku, liečbu, predpis alebo vyliečenie akéhokoľvek ochorenia.

obsah:

I.ÚVOD

Definícia vzoru:

     1. pomalá rýchlosť oxidácie A hladina draslíka vo vlasoch 4 mg% alebo menej.

     2. Pomalá rýchlosť oxidácie A pomer sodíka/draslíka približne 3 až 4 alebo viac. (Vlasy sa nesmú umývať v laboratóriu pre presné meranie.)

Názov vzoru

Zmätok z názvu

 

II. VÝZNAM VZORU

 

III. PRÍZNAKY

 

IV. PRÍČINY

 

V. KOREKCIA

 

VI. ĎALŠIE TÉMY

Žiadne umývanie vlasov

Dominancia sympatika na opakovanom skúšaní

Varianty

Kombinácie s inými vzormi

Kvantifikácia vzoru dominancie symptatika

 

 

I. ÚVOD

 

     Dominancia sympatickej nervovej sústavy je jedným z najdôležitejších a najzaujímavejších vzorov, ktoré sa objavujú na analýze minerálov z vlasov. Súvisí to s autonómnym nervovým systémom.

     Dr Paul Eck, môj učiteľ a učiteľ nutričného vyvažovania, tento model nerozpoznal. Rozpoznal som ho okolo roku 1998 potom, čo Paul Eck zomrel. 

     Názov vzoru. Ja som nazýval tento vzor priebojným vzorom, pretože som si všimol, že ľudia s týmto vzorom majú tendenciu „tlačiť“ na seba . Rovnaký názov pre tento vzor sa používa v pokročilej akupunktúre.  

     Tento vzor sa teraz nazýva dominanciou sympatika, pretože človek s týmto vzorom nadužíva sympatický nervový systém.

      Zmätok z názvu.  Neznamená to isté ako sympatický stav telesnej chémie. To je rýchla oxidácia.

     Tiež niektoré laboratóriá pre analýzu vlasov a lekári, používajú termín dominancia sympatika odlišne. Tak prosím dôsledne dodržujte definíciu tohto vzoru uvedenú nižšie.

 

DEFINÍCIA DOMINANCIE SYMPATIKA NA ANALÝZE VLASOV

 

     Tento vzor je vždy charakterizovaný buď :

     1. pomalou rýchlosťou oxidácie a hladiny draslíka 4 mg alebo menej.

     2. Pomalou rýchlosť oxidácie a pomerom sodíka/draslíka vyšším ako približne 3 až 4.

     Obidve vyššie uvedené môžu byť spoločne prítomné.

     Prediskutujeme tieto možné vzory podrobnejšie:

 

     1. Pomalá oxidácia PLUS hladina draslíka vo vlasoch musí byť 4 mg % (alebo 40 častí na milión) alebo menej. Toto je najbežnejšia situácia dominancie sympatika.

Čím je hladina draslíka nižšia, tým vážnejší je vzor.

Čím pomalšia je rýchlosť oxidácie, tým vážnejší je vzor.

 

     2. Pomalá oxidácia plus pomer sodíka/draslíka väčší ako približne 3 alebo 4.

Čím vyšší je pomer sodík/draslík v tomto prípade, tým výraznejší je vzor.

Ak je tiež pomer vápnika/horčíka väčší ako 9,5, vzor je dvojitý a je závažnejší.

 

     Neumývajte vlasy Vlasy sa v laboratóriu nesmú umývať kvôli presnému zhodnoteniu dominancie symaptika. Viac informácií o umývaní vlasov v laboratóriách nájdete nižšie.

 

II. VÝZNAM DOMINANCIE SYMPATICKEJ NERVOVEJ SÚSTAVY

 

     Dominantné postavenie sympatika indikuje, že osoba nadmerne využíva svoj sympatický nervový systém.  Jednoducho povedané, osoba príliš tlačí na seba nejakým spôsobom alebo sa veľmi znepokojuje.

    Hodnoty sodíka a draslíka na minerálnej analýze vlasového tkaniva, a do určitej miery ich pomer, súvisí s využitím tejto vetvy autonómneho alebo samočinného nervového systému.

 

Vzťah k stresovej vlne a progresia od rýchlej k pomalej oxidácii.

     Stresová vlna je spôsob, akým telo reaguje na stresor. Vzor dominancie symaptika môže nastať, keď nie je uvedená dostatočná fáza obnovy .

     Postup od rýchlej oxidácie k pomalej oxidácii. Zatiaľ čo nejaké používanie sympatického systému - boju alebo úteku, je normálne a potrebné, keď sa chronicky nadužíva, prichádza vyčerpanosť. Telo sa prepne do parasympatického stavu, ktorý nazývame pomalou oxidáciou. Ak však človek pokračuje v nadužívaní sympatického systému po vyčerpaní, hladiny sodíka a draslíka vo vlasoch stále klesajú, čo odhaľuje vzor, ​​o ktorom diskutujeme.      

 

     Fyziológia.   V skutočnosti človek eliminuje v moči a v pote nejaké množstvo sodíka a draslíka nad rámec toho, čo je ideálne.  To priamo spôsobuje nízke úrovne.  V niektorých prípadoch vzor súvisí s hladinou aldosterónu, a týka sa to zložitejších mechanizmov, ktoré vstupujú do hry, keď sú nadobličkové žľazy veľmi stresované a vyčerpané nutrične.

 

III. PRÍZNAKY

 

      1. Viac fyzickej aktivity, ako je pre nich vhodné. Ľudia, ktorí sú v sympatickom dominantnom spôsobe správania, často príliš veľa pobehujú fyzicky. Mnohí sú večne zaneprázdnení. Majú problém relaxovať, zostať pokojne sedieť a nečinne odpočívať. 

     Často sa cítia prinútení, a niekedy aj trochu obsedantní alebo kompulzívni, hoci zvyčajne nie patologickým spôsobom. V skutočnosti to môže byť veľmi pozitívny znak, keď je kontrolovaný. Mnohí z nich sú veľmi starostliví a premýšľaví, napríklad, ale ak je to vzaté do extrému, nakoniec začnú poškodzovať telo.

     Niektorí veria, že sú stále v rýchlej oxidácii, keď v skutočnosti telo "vyhorelo" z rýchlej oxidácie a teraz je v pomalej oxidácii.

     Mnohí cítia, že sú väčšinu času "naháňaní tigrami". Môžu si myslieť, že relaxácia je "strata času" alebo "neproduktívna" alebo "lenivosť ".

     Sú to činitelia.  Často sa identifikujú svojou " činnosťou ", v zmysle ich aktivít, ktoré sú fyzické alebo duševné, namiesto toho, aby sa identifikovali ich bytosťou. Taká bytosť by mohla byť skôr ako veľmi malé dieťa, ktoré je len šťastné byť samým sebou, a nemusí pobehovať ani robiť príliš veľa čokoľvek, aby bolo šťastné.

 

     2. Úzkosť alebo obavy.  Toto je forma "bezcieľneho pobehovania navôkol" v mysli.

 

     3. Unavený, ale zvyčajne trochu mimo kontakt s únavou a vyčerpaním. Často sa cítia unavení len vtedy, keď spomalia. Dôvodom je to, že telo je často v "druhom dychu", kde žijú väčšinu času.  Ak sa uvoľnia, často majú pocit, že by zaspali. To je pre nich znepokojujúce, takže vstávajú a idú znova do svojich činností, vrátia sa do sympatického nervového režimu.

 

     4. Veľmi aktívna myseľ.  Jedinci s dominanciou sympatika sú vo všeobecnosti inteligentní a majú veľmi aktívnu myseľ, ktorá sa ľahko stane hyperakívnou. Potom je uvoľnenie sa, spánok alebo len sedenie ešte ťažšie.

 

     5. Odhodlanosť, zámernosť, tvrdohlavosť. To je samozrejme dobrá vec, ak sa používa múdro. Najlepšie využitie svojej vôle pre typ človeka s dominanciou sympatika je spomaliť, relaxovať a možno aj meditovať, pretože to môže zvrátiť tento vzor lepšie ako čokoľvek iné. Použitie vôle na iné účely, ako je plánovanie, pohyb tela, príliš veľa premýšľania atď., má tendenciu zhoršiť tento vzor a udržať ho.

 

    6. Ustráchanosť a vždy trochu depresívne pod povrchom, z dôvodu strachu, obáv a únavy.  Niektorí s dominanciou sympatika utekajú preč, pretože inak by sa necítili dobre. 

 

    7. Typ osobnosti s vysokou hladinou medi. Vo všeobecnosti majú skrytú alebo jasnú toxicitu medi. To pomáha vysvetliť niektoré z ich príznakov, ako je aktívny, analytický a emocionálny aspekt osobnosti.   

 

    8. V akupunktúre je to stúpanie vlhkého tepla alebo slabého jangu.

 

    9. Zníženie libida v niektorých prípadoch. To môže mať pôvod zo skrytej únavy a neschopnosti len relaxovať.    

 

    10. Neuzemnení a nedostatočne centrovaníTo súvisí s tendenciou k ​​príliš veľa pobehovaniu a k nadmerným starostiam.

 

    11. Problémy s prvým a druhým energetickým centrom, ako ich nazývajú v orientálnej medicíne. Súvisí to s uzemňovaním, centrovaním a ďalšími vecami. 

 

    12. Často sa vyskytuje u inteligentných, duchovne orientovaných ľuďoch. Nie som si istý, prečo k tomu dôjde, ale je to bežné.

 

IV. PRÍČINY DOMINANCIE SYMPATICKEJ NERVOVOEJ SÚSTAVY

 

       Príčiny dominancie sympatika môžu pochádzať z duchovnej, mentálnej alebo fyzickej oblasti. 

 

     1. Duchovná nerovnováha ako príčina dominancie sympatika. Jedinci s týmto vzorom sú zvyčajne celkom duchovne orientovaní alebo pokročilí v porovnaní s masou ľudí.  Človek sa chce "pohnúť ďalej" tak povediac, ale nevie ako to urobiť bez “vyhorenia“  nervového systému v reakcii boja alebo úteku.

     Tu je miesto pre meditáciu správneho druhu, ktorá môže byť nevyhnutná a veľmi účinná. Je to produktívny spôsob, ako využiť vôľu a iné mentálne schopnosti bez toho, aby ste vyhoreli.

     Rovnaká vôľa, ktorá vás dostáva do problémov s týmto minerálnym vzorom, môže byť tiež využitá silným, uzdravujúcim a kreatívnym spôsobom.  Pre viac informácií o tomto postupe nájdete v článku Meditácia.   Dajte si pozor na ostatné druhy meditácií, pretože nemajú rovnaký účinok ako tá, ktorú odporúčame.   Ďalším článkom, ktorý si môžete prečítať k tejto téme, je ÚVOD DO VÝVOJA.

     Ďalším duchovným aspektom tohto vzoru je, že mnohí s dominanciou sympatika sú trochu osamelí kvôli svojej úrovni duševného vývoja. Reagujú na to tým, že sa snažia "zapadnúť do davu".  Aby tak urobili, majú tendenciu nadmerne pracovať, prekonávať sa, a vo všeobecnosti sa premáhať. Veľa z nich sa snaží potešiť ostatných, čo je vždy chyba. V dôsledku toho sa vyčerpávajú.

     Ďalším duchovným aspektom je, že títo jedinci sú vo všeobecnosti dosť neuzemnení a necentrovaní. Majú veľkú potrebu pre uzemnenie a centrovanie. Nie je príliš veľa spôsobov, ako to dosiahnuť, a jedným z nich je meditácia Roy Masters uvedená vyššie tomto článku. Pomalá  chôdza je ďalším vynikajúcim spôsobom na dosiahnutie lepšieho uzemnenia a centrovania, a preto je vysoko odporúčaná. Tiež je veľmi užitočné naučiť sa udržiavať svoje hranice a učiť sa základné pravdy o svete a ľuďoch. Pre toto, môže byť štartom prečítať si článok s názvom Survival na tejto webovej stránke a implementovať to, čo je odporúčané, úplne bez výnimky.   

 

     2. Mentálné/emocionálne príčiny dominancie sympatikaZväčša to má súvis s výchovou človeka. Veľa ľudí bolo učených nebyť lenivý, byť produktívny, nestrácať čas, a tak ďalej. To môže byť prehnané až do nadužívania sympatického systému. Mohli by sme povedať, že je to typ kompulzívnej alebo obsedantnej kvality.

     Ďalšou emocionálnou príčinou môžu byť nadmerné emócie, ktoré sú ustráchané, negatívne, nahnevané alebo inak škodlivé. Napríklad strach z chudoby, strach z neznáma, strach zo seba samého, dokonca, môže viesť niektorých ľudí k dosiahnutiu pocitu „high“ alebo ich to len udržuje v pohybe po celú dobu.

 

     Strach. Sympatický nervový systém je systém boja alebo úteku. Je to odpoveď tela na strach. Čokoľvek, čo vytvára strach, či je to počúvanie správ, sledovanie hororu alebo vojnového filmu, byť v  spoločnosti škodlivých priateľov či rodiny, alebo tisíce iných situácií, môže prispieť k symptómom sympatickej dominancie.    

 

     Hnev. Veľa ľudí s dominanciou sympatika sú pod povrchom dosť nahnevaní. Je to čiastočne preto, lebo sú duchovne vyspelí ľudia, ktorí majú problémy so zvládnutím sveta. Môže to tak byť aj pre všetky ostatné dôvody, ako sú traumy z detstva. Zvládanie hnevu, ktorý je vždy reakciou nadobličiek na strach, ktorý je premietnutý na iných, je dôležitý pre veľa ľudí so vzorom dominancie symaptika.      

 

     3. Biochemické alebo nutričné ​​príčiny dominancie sympatického nervového systému. V tomto vzore je vždy prítomná nerovnováha v medi. V skutočnosti, nízka hladina draslíka vo vlasoch, ako zistil doktor Eck, je vždy ukazovateľom skrytej toxicity medi v tele.  Ak si chcete prečítať viac o medi, prečítajte si syndróm toxicity z medi .       

     Iné toxické kovy, najmä ortuť a kadmium, alebo dokonca toxické chemikálie v tele, môžu tiež dráždiť a poháňať človeka, dokonca aj keď chce relaxovať.

     Tri toxické minerály nazývané amigos sú vždy prítomné v prebytku. Podľa nášho výskumu, pomáhajú podporovať hladinu sodíka. Všimnite si, že často nebudú odhalené na skorých analýzach minerálov z vlasov. Ide o hliník, spolu s biologicky nevyužiteľnými formami mangánu a železa, ktoré sú s najväčšou pravdepodobnosťou oxidy. Tiež dráždia a stimulujú nadobličky alebo nervový systém, a udržujú vzor sympatickej dominancie. Pre viac informácií o tejto téme si prečítajte The Three Amigos .     

     Únava tiež vyčerpáva životne dôležité minerály, ako je zinok, chróm, selén a ďalšie. Tieto životne dôležité minerály a niektoré vitamíny sú často nahradené toxickými kovmi, ako je kadmium, meď a iné . 

     Ak však osoba nasleduje program nutričného vyvažovania, toxické kovy a toxické chemikálie sa budú pomaly vylučovať z tela. Keď sa tak stane, človek sa upokojí, znepokojuje sa menej, viac sa uvoľní a vzor dominancie sympatika zmizne.

     Veľa ďalších toxických a fyziologických minerálov môže tiež prispieť k vzoru.

 

     4. Fyzické príčiny dominancie sympatického nervového systému.  Zaujímavou príčinou tohto stavu je svalové napätie v tele.  Môže mať formu jednoduchých napätých svalov alebo môže spôsobiť odchýlky zarovnania chrbtice, a iné deformácie fyzického tela a držania tela, ktoré vyžadujú manipuláciu chiropraktikmi alebo osteopatmi.

     Môže to mať aj podobu utiahnutej fascie, ktorú rieši Rolfing alebo štrukturálna integrácia, stianuté väzy, zlé držanie tela alebo iné štrukturálne alebo fyzické nerovnováhy.

     Je to striktne fyzická situácia z veľkej časti. Znamená to tiež, že každý, kto má vzor dominancie sympatika, by mal zvážiť fyzickú terapiu, ako je chiropraktická a štrukturálna integrácia, ako súčasť celkového liečebného programu.

     Zaujímavým štrukturálnym aspektom je, že takzvaná hrbiace sa držanie tela bude mať tendenciu spôsobovať tento vzor dráždením sympatických nervov v hornej a dolnej časti chrbtice.  Pri zmene držania tela si nervy môžu oddýchnuť.

    Chiropraktické odchýlky môžu tiež prispieť k vzoru v pomerne čisto fyzickom zmysle.

 

V. KOREKCIA DOMINANCIE SYMPATICKEJ NERVOVEJ SÚSTAVY

 

       Programy nutričného vyvažovania, ktoré odporúčame, sú zamerané na korekciu dominancie sympatika minimálne desiatimi rôznymi spôsobmi, ktoré uvediem nižšie:

 

 •            Základná, správna výživa.  Tí, ktorí majú dominanciu sympatika, majú často zlé stravovacie návyky, pretože sú vždy trochu na úteku. Sú tiež vyčerpaní ich vzorom.  Sympatický nervový systém tiež narúša ich trávenie a elimináciu, takže vo väčšine prípadov je táto oblasť ich tela oslabená. Toto je špeciálne adresované programom nutričného vyvažovania so správnym jedlom, dobrými stravovacími návykmi, a používaním doplnkov ako je GB-3 a ďalšie.   
 •            Vyvažovanie rýchlosti oxidácie.  To pomáha eliminovať toxické kovy a obnoviť autonómne a iné časti nervového systému do optimálnej funkcie.
 •            Odstraňovanie toxických kovov. Program nutričného vyvažovania začína odstraňovať VŠETKY toxické kovy. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa to robí bez chelátačnej terapie, prečítajte si Nebezpečenstvo toxických kovov .
 •            Špecifické živiny. Môžeme poskytnúť konkrétne živiny na prestavbu  mozgu a nervového systému. Toto však nikdy nie je tak dôležité ako základné zmeny životného štýlu spomenuté vyššie.  
 •            Doplnkový program - špecifické zmeny. Pre týchto ľudí odporúčame menej stimulačných doplnkov. Napríklad som nahradil Thyro-complex na 2-2-2 za Endo-Dren, pretože Thyro-complex je viac vyvážený a nie je tak silný produkt. Tiež som znížil dávkovanie pre Megapan na 1-1-1 namiesto 2-2-2 vo všetkých prípadoch. 
 •            Dávame viac parasympaticky orientované doplnky. Tie môžu zahŕňať vápnik, horčík, zinok, žlč, pankreatín alebo iné doplnky, ako je napríklad koreň valeriány, ak je to potrebné pre spánok alebo relaxáciu na krátke obdobie.
 •            Životný štýl. Odporúčame vám oveľa viac odpočinku a spánku, ísť spať skoro a usilovať sa spomaliť vaše myslenie, pohyb, stravovanie a všetky ostatné aktivity.
 •            Medzi ďalšie odporúčania životného štýlu patrí, naučiť sa začať každý deň pomaly, spraviť si pomalú prechádzku v priebehu dňa a praktizovať hlboké dýchanie v pravidelných intervaloch.
 •            Dietetické návrhy. Odstráňte všetky stimulanty z vašej stravy, ako je kofeín, ovocie, ovocné šťavy a cukor.
 •            Pushing Down cvičenie .  Toto cvičenie je najsilnejší spôsob, ako pomaly zvrátiť veľa fyzických, duševných a emočných príčin vzoru dominancie sympatického nervového systému.
 •           Využívajte saunu denneSaunovanie v blízko-infračervenej  saune každý deň je veľmi užitočné. Môžete sa cítiť dočasne unavený, ale to je preto, lebo sa vám uvoľňuje autonómny nervový systém, a to je veľmi, veľmi užitočné. Len si odpočiňte po saunovaní. Ďaleko- infračervené sauny a tradičné sauny nie sú tak dobré.   
 •            Reflexológia nôh a kávový klystír. Reflexológia chodidiel je vynikajúca na vyváženie meridiánov a relaxáciu nervového systému. Kávové klystíry majú tendenciu priniesť energiu smerom nadol v tele a sú tiež obzvlášť potrebné pre ľudí s týmto vzorom.  Môžu byť život zachraňujúce a zvyčajne sa po nich ľudia cítia veľmi dobre.  Tieto procedúry, spolu so saunovaním, sú špecificky užitočné pre tento typ minerálneho a osobnostného charakteru.
 •            Chiropraxia a Rolfing. Tiež zvážte chiropraxiu a možno Rolfing alebo štrukturálnu integráciu, na zníženie adhézie a napätia v tele.

 

VI. ĎALŠIE TÉMY

 

VLASY NEMOŽU BYŤ UMÝVANÉ PRE PRESNÚ IDENTIFIKÁCIU VZORU DOMINANCIE SYMPATIKA

 

     Je kritické, aby vlasy v laboratóriu neboli umývané pre presné meranie sodíka a draslíka. Ide o minerály rozpustné vo vode a ľahko sa odstránia umývaním.

     Iba dve laboratóriá, ktorých som si vedomý, neumývajú vlasy v laboratóriu.  Jedná sa o Analytical Research Laboratories vo Phoenixe v Arizone, ktoré jediné odporúčam, a Trace Elements, Inc. v Addison, Texase . Neodporúčam využívať Trace Elements, Inc. na testovanie vlasov.  Nie sú tak opatrní, neuvádzajú ideálne hodnoty vlasov, ich grafy sú ťažšie čitateľné, a ich výživové programy nie sú tak dobré.

     Neodporúčam využívať akékoľvek laboratórium na testovanie vlasových tkanív, ktoré umýva vlasy akýmkoľvek spôsobom.  Podľa mojich skúseností, sú problémy vzoriek vlasov spojené s kontaminovaným prachom alebo inými nečistotami oveľa menšie, ako problém skresleného merania kvôli chemikáliám používaným na umývanie vlasov.

 

VZOR DOMINANCIE SYMPATIKA NA OPAKOVANEJ SKÚŠKE ANALÝZY MINERÁLOV Z VLASOV

 

      Na opakovanej skúške analýzy minerálov z vlasov, keď osoba nasleduje program nutričného vyvažovania, je tento vzor oveľa menej dôležitý, pretože je to zvyčajne iba efekt retracing (stopovania starších nerovnováh v tele), ktorý je len dočasný a prejde zvyčajne do niekoľko dní až niekoľko týždňov.

     Človek môže tiež prejavovať príznaky sympatickej dominancie, zatiaľ čo je vo vzoru stopovania, ​​ale príznaky sú zvyčajne prechodné a pomerne mierne väčšinu času.

 

VARIANTY DOMINANCIE SYMPATIKA

 

       Vyhorená dominancia sympatika.  Tento vzor je prítomný vtedy, keď dominancia sympatika s nízkou hladinou draslíka je kombinovaná s pomerom sodíka/draslíka menším ako 2,5.

      To môže indikovať, že človek je už dlhšiu dobu vo vzore dominancie sympatika, alebo je vzor taký vážnejší, že nadobličky sú dosť vyčerpané a spôsobujú nízky pomer sodíka/draslíka. Nie je to vôbec zdravý vzor a je spojený s vyčerpanosťou, únavou, depresiou a s väčšinou chronických ochorení.

 

      Vzor vysilený. Ide len o spôsob, ako vyjadriť alebo porozumieť extrémnemu vzoru dominancie sympatika. Kritériá pre "vysílený" vzor zahŕňajú hladinu draslíka 1 mg alebo menej, pomer Ca/K väčší ako 200 a pomer Na/K 4 alebo viac. 

 

      Vzor troch výšok.  Je možné mať vzor troch vysokých hodnôt makro-minerálov spolu so vzorom dominanciou sympatika.

 

     Vzor štyroch výšok. Tento vzor môže byť tiež spojený so vzorom dominancie sympatika.

 

KOMBINÁCIE VZOROV, KTORÉ ZAHŔŇAJÚ VZOR DOMINANCIE SYMPATIKA

 

      Vzor dominancie sympatika je súčasťou mnohých ďalších zložitejších makro-minerálnych vzorov na analýze minerálov z vlasov, v ktorej vlasy v laboratóriu neboli umývané. Medzi ne patria:

 

    1. Príliš sa snaží. Tento vzor je charakterizovaný dominanciou sympatika a hladinou vápnika nad asi 165, nazývanou tiež vápnikový obal . 

 

    2. Mrhanie časom alebo vyčkávať na príležitosť. Musia byť prítomné nasledujúce hodnoty: draslík 4 mg alebo menej v kombinácii s vápnikovým obalom a pomerom vápnika/horčíka 13,5 alebo vyšším.

 

    3. Stres z vnútra aj z vonka. Ide o vzor dominancie sympatika  v kombinácii s pomerom vápnika/horčíka väčším ako 13,5.

 

    4. Veľmi sa snaží zostať nad vodou.  Tento vzor sa skladá zo vzoru dominancie sympatika v kombinácií s dvomi vysokými pomermi. Tieto pomery musia byť: pomer sodíka/draslíka vyšší ako 5 a pomer vápnika/horčíka vyšší ako 10). Zároveň vzor musí zahŕňať aj vzor dvoch alebo troch výšok, ale nie vzor štyroch výšok.

 

    5. Vzor workoholik. Tento vzor je definovaný vzorom troch výšok alebo troch vysokých makrominerálov a pomerom sodíka/draslíka vyššieho ako 3 . 

 

Všetky vyššie uvedené vzory vždy obsahujú vzor dominancie sympatického nervového systému.

 

KVANTIFIKÁCIA VZORU DOMINANCIE SYMAPTIKA

 

    Môžeme posúdiť závažnosť dominancie sympatického nervového systému tým, koľko vzorov dominancie sympatika je prítomných na grafe analýzy vlasov.  Dvojité a trojité vzory dominancie sympatika sú bežné a je možné mať desať alebo dokonca 15 indikátorov dominancie sympatika.

     Spôsob, akým sa kvantifikuje vzor, ​​je prirátať číslo ku každému ďalšiemu ukazovateľu dominancie sympatika, ktorý je prítomný na grafe.  Tu sú kritériá:

 

1. draslík 4 mg% = jeden vzor.

2. draslík 3 mg% = dvojitý vzor.

3. draslík 2 mg% = trojitý vzor.

4. draslík 1 mg% = štvornásobný vzor.

5. draslík menej ako 1 mg% .  V súčasnosti nie je možné čítať  na vlasových testoch ARL , ale niektoré ďalšie laboratóriá prečítajú hladiny draslíka na nižších úrovniach. Nižšia hladina draslíka naznačuje viac dominancie sympatika.

6. Ak je draslík 4 alebo menej, A pomer sodíka/draslíka je väčší ako približne 3 až 4, môže to pridať ďalší násobok  alebo až 5 ďalších vzorov  dominancie sympatika v závislosti od toho, aký vysoký je pomer sodíka/draslíka. (Pre počet násobkov, ktoré sa majú pridať, pozri zvýšený pomer sodíka/draslíka v článku Quantifying The Patterns ).

7. Ak je draslík 4 alebo menej, A pomer sodíka/draslíka je vyšší ako asi 3 až 4, A pomer vápnika/horčíka vyšší ako asi 9,5, toto pridáva ďalší jeden indikátor vzoru, alebo viac ako jeden, ak pomer sodíka/draslíka a/alebo pomer vápnika/horčíka sú veľmi vysoké.

8. Vzor Štyroch miním pridáva ďalší indikátor.

9. Ak je prítomný vzor troch výšok alebo vzor štyroch výšok, A pomer sodíka/draslíka je približne 3 alebo vyšší, to pridáva ďalší jeden násobok alebo možno viac ako jeden, v závislosti od toho, ako vysoký je pomer sodíka/draslíka.

10. Ak je prítomný vzor troch alebo štyroch výšok, A pomer sodíka/draslíka je približne 3 alebo vyšší, A pomer vápnika/horčíka je väčší ako približne 9,5, môže to znamenať ďalší jeden indikátor dominancie spymatika, alebo viac ako jeden, v závislosti od toho, ako vysoký pomer sodíka/draslíka a /alebo pomer vápnika/horčíka je.

11. Každé štyri vzory zlých eliminátorov pridávajú jeden indikátor dominancie sympatika.

12. Každé štyri vzory veľmi zlých eliminátorov pridávajú ďalší jeden indikátor dominancie sympatika. 

 

     Týmto spôsobom je možné mať napríklad jeden, päť, desať alebo dokonca pätnásť násobkov dominantnosti sympatického nervového systému na jednom grafe analýzy minerálov z vlasov!

 

%MCEPASTEBIN%