Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /nfsmnt/hosting2_2/4/8/48a34372-aad2-496f-9ec4-55b724d3e192/nutritional-balancing.sk/web/libs/Nette/loader.php on line 19
Nutritional Balancing

Vítajte na webstránke - Nutritional-Balancing.sk

Liečebné krízy

         

Retracing - stopovanie, liečebné krízy, reakcie z liečenia alebo detoxikačné reakcie 

                                        Roman Hudok, Oktéber 2018

 

Všetky informácie v tomto článku sú názormi autora, nie sú určené na diagnostiku, liečbu alebo vyliečenie akéhokoľvek ochorenia, fyzického alebo mentálneho.

 

        Tento článok píšem pre lepšie pochopenie programu nutričného vyvažovania alebo programu vývoja, ako je nazývaný. Zdrojom informácií sú najmä moje skúseností z programu a do istej miery, skúseností klientov.  Na jednej úrovni je program nutričného vyvažovania o takzvaných retracing, čo v slovenčine znamená stopovanie. Myslí sa tým, stopovanie starých nerovnováh, ktoré sú uložené v tele. Tieto nerovnováhy môžu byť prevažne fyzické, mentálne a možno duchovné.  Do tzv. stopovania môžeme zaradiť aj rôzne reakcie z hlbokého liečenia, ako sú detoxikačné reakcie pri odstraňovaní toxických kovov, chemikálií a vzplanutia starých chronických infekcií. Často sú súčasťou stopovania nejakého nutričného vzoru – či nerovnováhy z minulosti, ktorá sa odhalí na analýze vlasov.

 

 

           "Budete sa  musieť vrátiť a "vyčistiť svoje neporiadky" vo fyzickom, duševnom, emocionálnom a dokonca vo vašom duchovnom zameraní a orientácii.   Takže je dôležité dozvedieť sa, ako to funguje, a ako neimplementovať svoj hnev, strach alebo úzkosť na vašu rodinu a vašich priateľov.                                                                                                      

 

          Budete sa tiež musieť naučiť, ako zaobchádzať s lekármi, ktorí vám možno povedia, že zomierate, a musíte brať liečíva alebo ísť na operáciu, keď v skutočnosti ste len v procesre spätného liečenia a nie ste naozaj chorý!" 

                                                                                                Dr. Lawrence Wilson.

 

        Treba povedať, že nie každý človek prežíva v programe nutričného vyvažovania rovnaké množstvo týchto liečebných kríz. Sú ľudia, ktorí sú prevažne zdravší a majú miernejšie liečebné krízy. Väčšinou však ľudia prechádzajú aj ťažšími liečebnými krízami a dlhodobejšie.  U niektorých, ktorí sú veľmi chorí a podvyživení, nutričné vyvažovanie znamená veľké množstvo liečebných a detoxikačných reakcií počas prvých niekoľkých rokov.

 

        U poslednej skupiny ľudí môžu byť najväčšie problémy zotrvať s programom. Môže sa zdať, že program zhoršuje zdravie osoby,  že nedochádza k liečeniu alebo osobu už unavujú časté rôzne druhy liečebných kríz aj po niekoľkých rokoch. Všetky druhy nerovnováh, fyzické aj mentálne, sú v tele uložené akoby vo vrstvách, ktoré sa budú odkrývať počas liečebného procesu. Telo si samo riadi tento liečebný proces. Ide o veľmi zložitý proces, ktorý sa môže prekrývať do istej miery so súčasnou situáciou a zdravotným stavom osoby, a postupuje nerovnomerne.  Keď sa zvýši vitalita a zlepší zdravie, telo bude pripravené na ďalšiu starú nerovnováhu do ktorej sa môže dostať, aby ju natrvalo vyriešilo. 

        

        Napríklad, osoba môže prejsť do konkrétneho minerálneho vzoru, ktorý je aj vzor vyčerpania nadobličiek, a teda bude sa u nej aj vyčerpanie nadobličiek prejavovať v podobe fyzických príznakov, kým sa táto nerovnováha z minulosti nevyrieši. Môže to trvať niekoľko mesiacov alebo dokonca rok.  Do podobného alebo iných vzorov sa osoba dostáva veľakrát v rámci stopovania.  To čím sú tieto vzory charakterizované, osoba aj prežíva do istej miery. Niektoré zmeny sú jemné, no môžu ovplyvňovať mentalitu určité časové obdobie.

 

           Stopovanie minulosti tela sa často vyskytuje aj na mentálnej úrovni a odráža sa na biochémii tela. Môžu to byť udalosti čo mali mierny alebo ťažší vplyv na vaše zdravie, napr. až z vášho detstva. Miernejšími je možné prejsť nepozorovane alebo behom mesiaca. Tie ťažšie môžu spôsobiť ťažkú únavu na niekoľko mesiacov. Dokonca sa proces môže rozkúskovať a bude potrebného viac času. Občas môže byť ťažké čeliť mentálnemu liečeniu, ktoré sa prejaví v podobne nepríjemných pocitov, a tak sa klienti môžu snažiť uniknúť nejakým spôsobom alebo sabotovať program.  Proces mentálneho stopovania môže zahŕňať obmedzenie vylučovania toxických kovov,  no v konečnom dôsledku, pri jeho vyriešení, je odstránenie toxických kovov často významné. To môže výrazne zlepšiť zdravotný stav, znížiť stres na tele a zvýšiť hladiny adaptívnej energie alebo vitality. Pri tomto typu liečebných kríz nie je vždy možné určiť o čo konkrétne z minulosti ide.

 

        Ďalším druhom liečebných kríz je odstraňovanie starých a veľmi chronických infekcií, ktoré rovnako výrazne znižujú hladiny vitality. Záleží aj od druhu infekcie. Niekedy človek dostane príznaky akoby krátkej chrípky, čo v skutočnosti bola stará chronická infekcia a po vzplanutí navždy zmizne z tela. V prípade parazitných infekcií je liečenie pomalé a odstraňovanie môže prebiehať prerušovane niekoľko rokov. Pri uvoľnení parazita až po jeho odstránenie môže mať osoba fyzické toxické aj mentálne príznaky. Parazity sú veľmi rozšírené a jeden druh môže byť v tele v počte stoviek. Proces odstraňovania sa môže na chvíľu zastaviť a telo môže riešiť niečo iné. Väčšina parazitov však len zníži svoju reprodukciu a nakoniec vymiznú z tela. Pri infekciách ako je borelioza, je potrebné najskôr prejsť radom liečebných kríz rôzneho charakteru. Progresia choroby sa však do istej miery zvráti a zastaví. Neskôr mizne pomaly až nepozorovane.

 

          Odstraňovanie toxických kovov a toxických chemikálií môže ale aj nemusí prebiehať zároveň s vyššie uvedenými liečebnými krízami. Občasne môžu byť extrémne, pravidelné a dlhšie časové obdobie. V závislosti od toho, ako osoba sleduje program nutričného vyvažovania a od toxického zaťaženia osoby.  Minerály vo forme oxidov ako napr. meď, pri veľkom vylučovaní, môžu spôsobiť vážnejšie citové a mentálne príznaky. Iné toxické kovy môžu spôsobiť iné negatívne pocity, niektoré spôsobujú únavu, iné stimuláciu. V podstate nie len kovy, ale aj stopovanie tráum a dokonca infekcie, môžu spôsobiť množstvo akýchkoľvek mentálnych a fyzických príznakov. Občas je potrebné spomaliť intenzitu programu, inokedy je lepšie pridať a prejsť situáciou, zas inokedy sú potrebné zmeny v množstve detoxikačných procedúr. Najdôležitejšie však je kontrolovať stav chémie tela pomocou správne vykonanej a interpretovanej analýzy vlasov. To nám zabezpečí bezpečnosť v procese, sledovanie progresie zdravia, a navádza nás to na správne nastavenie doplnkového, diétneho a detoxikačného programu.  Ak napríklad analýza vlasov odhalí v procese hojenia vzor traumy,  môže byť potrebného trochu viac červeného mäsa v diéte a ďalších doplnkov. Osoba môže mať rôzne nutričné nerovnováhy, ako napr. problémy so vstrebávaním železa, metabolizmom cukru alebo ďalšie skryté ochorenia. Podľa toho je niekedy nutné bližšie upraviť program.

 

          Všetky vyššie uvedené nerovnováhy potrebujú čas a veľké množstvo odpočinku. Hbloké hojenie aké spôsobuje program nutričného vyvažovania, vyžaduje veľa energie. To je jedným z dôvodov pretrvávajúcej únavy. V tých ťažkých prípadoch, proces hojenia, pri intenzívnom vykonávaní správneho programu, trvá najmenej 5 rokov a častejšie dvakrát toľko. Neznamená to však, že sa nemôžete cítiť výrazne lepšie.. oveľa skoršie.  Zmeny, ktoré sa za ten čas udejú v tele a v mysli, sú vynikajúce a neporovnateľné so žiadnym iným dostupným programom na zlepšenie zdravia. Prekonávanie ťažkých liečebných kríz aké spôsobuje iba nutričné vyvažovanie vás bude posúvať v smere vývoja rýchlejšie. Zlepšenia zdravia budú pokračovať aj neskoršie. Ľudské telo je vždy v procese opotrebenia-rozpadu a regenerácie.

        Ako však bolo spomenuté vyššie, nie každý ma rovnakú toxickú záťaž tela. Veľa ľudom sa darí skoro v programe a extrémne toxické prípady sú vzácnejšie, aj keď veľa ľudí je dosť chorých a väčšina, ak nie všetci, majú nutričné nerovnováhy.  Niekedy príznaky nemusia byť spoľahlivým odrazom toxického zaťaženia tela. Horšie zdravie tiež nemusí znamenať nevýhodu. Niekoľko príznakov tiež nemusí znamenať horšie zdravie ak zostanete s programom, ale len určité ťažkosti. Udrží vás to v programe, ktorý vždy zlepšuje zdravie. Aj keď program je pre každého podobný, každého bude viesť tou svojou cestou, preto nie je potrebné sa porovnávať s ostatnými.  Čoskoro je program veľmi príjemný a človek sa stáva spokojnejší.